Stare Powązki / STRONA GŁÓWNA / Zastrzeżenia prawne
Strona zawiera informacje potrzebne użytkownikowi odnośnie praw do korzystania z zasobów serwisu Stare Powązki.
  • Jedynym właścicielem i administratorem niniejszego serwisu www o nazwie Stare Powązki jest Robert Cymborski zwany dalej Autorem.
  • Korespondencję z serwisem Stare Powązki należy prowadzić za pomocą formularza kontaktowego. Fakt, że adres e-mail serwisu jest adresem ogólnodostępnym nie oznacza, żen autorzy wyrazili zgodę na przesyłanie pod ten adres korespondencji o charakterze handlowym i marketingowym w sensie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
  • Autor witryny nie zezwala na przetwarzanie danych teleadresowych (w tym zwłaszcza adresów e-mail) pozyskanych na stronach serwisu Stare Powązki. Zabronione zwłaszcza jest przetwarzanie tych danych w bazach danych w celu osprzedazy ich innym podmiotom gospodarczym. Zgoda na takie wykorzystanie informacji pozyskanych ze stron serwisu Stare Powązki nie była, nie jest i nie będzie udzielana.
  • Informacje zawarte w serwisie Stare Powązki pochodzą z ogólnodostęnych źródeł i Autor serwisu nie gwarantuje, że są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Straty poniesione na skutek wykorzystania informacji pochodzących z serwisu nie mogą w żadnym stopniu stanowić podstawy do jakichkolwiek rozszczeń w stosunku do autorów serwisu.
  • Serwis Stare Powązki nie jest związany z jakąkolwiek firmą czy instytucją. Wszystkie użyte na stronach serwisu zastrzeżone zanaki towarowe stanowią własność odnośnych firm i zostały użyte w celach identyfikacyjnych. Podglądy prezentowane na stronach serwisu Stare Powązki są prywatnymi poglądami Autora i nie reprezentują żadnej firmy lub instytucji.
  • Serwis Stare Powązki prezentuje prywatne i subiektywne poglądy Autora co powoduje, że Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody moralne i materialne, a także uzależnienie od przedstawionego tematu, które mogą wyniknąć z przeglądania stron serwisu Stare Powązki. Tym bardziej, że korzystanie z serwisu oparte jest o zasadę całkowitej dobrowolności.
  • Publikacja materiałów zawartych w serwisie Stare Powązki i będących własnością Autora jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Autora i jednoznacznym podaniu źródła.

Licznik odwiedzin: 0000489362, wszelkie prawa zastrzeżone © Robert Cymborski, wersja: 2.0.3. Zastrzeżenia prawne